Publikacje

1. Hendzel Z., Szuster M., A dynamic structure neural network for motion control of a wheeled mobile robot. Computational Inteligence: Methods and Applications, 2008, Warszawa, pp. 365-376.

2. Hendzel Z., Szuster M., Implementacja uczenia z krytykiem w sterowaniu mobilnym robotem kołowym. Prace Naukowe, Elektronika, z. 166, OWPW, tom 2, 2008, Warszawa, s. 453-462.

3. Hendzel Z., Szuster M., Zastosowanie adaptacyjnego programowania dynamicznego w sterowaniu ruchem mobilnego robota kołowego. Teoria Maszyn i Mechanizmów, 2008, Bielsko-Biała, s. 283-290.

4. Hendzel Z., Szuster M., Maszynowe uczenie ruchu mobilnego robota kołowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, 2008, Rzeszów, z. 74, s. 85-96.

5. Hendzel Z., Szuster M., Heuristic Dynamic Programming in Wheeled Mobile Robot Control. Proc. of XIV IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2009, Międzyzdroje, pp. 37-41.

6. Hendzel Z., Szuster M., Approximate Dynamic Programming in Robust Tracking Control of Wheeled Mobile Robot, The Archive of Mechanical Engineering, 2009, Vol. 56, No 3, pp. 223-236.

7. Hendzel Z., Szuster M., Discrete Action Dependant Heuristic Dynamic Programming in Wheeled Mobile Robot Control, Solid State Phenomena, 2010, Vol. 164, pp. 419-424.

8. Hendzel Z., Szuster M., Discrete Model-Based Dual Heuristic Programming in Wheeled Mobile Robot Control, Proc. of X International Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, 2009, Lodz, pp. 745-752.

9. Hendzel Z., Szuster M., Discrete neural dynamic programming in wheeled mobile robot control, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2011, Elsevier, Vol. 16, No. 5, pp. 2355-2362. doi:10.1016/j.cnsns.2010.04.046  IF 2011: 2.806 

10. Gierlak P., Szuster M., Żylski W., Discrete Dual-Heuristic Programming in 3DOF Manipulator Control, In: Rutkowski, L., Scherer, R., Tadeusiewicz, R., Zadeh, L.A., Zurada, J.M. (eds.) ICAISC 2010, Part II. LNCS, vol. 6114, pp. 256-263. Springer, Heidelberg (2010)

11. Hendzel, Z., Szuster, M.: Discrete Model-Based Adaptive Critic Designs in Wheeled Mobile Robot Control. In: Rutkowski, L., Scherer, R., Tadeusiewicz, R., Zadeh, L.A., Zurada, J.M. (eds.) ICAISC 2010, Part II. LNCS, vol. 6114, pp. 264–271. Springer, Heidelberg (2010)

12. Hendzel Z., Szuster M., Neuronowe Programowanie Dynamiczne w Sterowaniu Behawioralnym MRK, Acta Mechanica et Automatica, 2011, Vol.5, No. 1, pp. 28-36.

13. Hendzel Z., Szuster M., Gierlak P.: Sieci neuronowe i systemy rozmyte, materiały pomocnicze, OWPRz, Rzeszów 2010.

14. Hendzel Z., Szuster M., Adaptive critic designs in behavioural control of a wheeled mobile robot, Dynamical Systems, Nonlinear Dynamics and Control, pp. 133-138, 2011, Proc. of the 11th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications 2011 (DSTA2011), Łódź

15. Hendzel Z., Szuster M., Neural Dynamic Programming in Reactive Navigation of Wheeled Mobile Robot, In: Rutkowski L. et al. (eds.) ICAISC 2012, Part II. LNCS, vol. 7268, pp. 450–457. Springer, Heidelberg (2012).

16. Praca doktorska: Generowanie i realizacja trajektorii mobilnego robota kołowego
z zastosowaniem neuronowego programowania dynamicznego
. Praca wyróżniona decyzją Rady WBMiL

17. Hendzel Z., Szuster M., Adaptive dynamic programming methods in control of wheeled mobile robot, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2012, Vol.17, No. 3, pp. 837-851

18. Hendzel Z., Burghardt A., Szuster M., Artificial Intelligence Methods in Reactive Navigation of Mobile Robots Formation, Proc. of 4th International Conference on Neural Computation Theory and Applications. 5-7 September 2012, Barcelona, Spain, pp. 466-473

19. Hendzel Z., Szuster M., Neural sensor-based navigation of wheeled mobile robot in unknown environment, Pomiary Automatyka Robotyka, 2013, No. 1, pp. 114-120

20. Hendzel Z., Burghardt A., Szuster M., Adaptive Critic Designs in Control of Robots Formation in Unknown Environment, In: Rutkowski L. et al. (eds.) ICAISC 2013, Part II. LNAI, vol. 7895, pp. 351-362. Springer, Heidelberg (2013)

21. Hendzel Z., Burghardt A., Szuster M., Reinforcement Learning in Discrete Neural Control of the Underactuated System, In: Rutkowski L. et al. (eds.) ICAISC 2013, Part I, LNAI 7894, pp. 64–75, Springer, Heidelberg (2013)

22. Hendzel Z., Muszyńska M., Szuster M.: Sterowanie ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego
z zastosowaniem układów neuronowo-rozmytych oraz algorytmów neuronowego programowania dynamicznego
. „Modelowanie Inżynierskie” 2013, nr 46, t. 15, s. 50 – 56.

23. Hendzel Z., Muszyńska M., Szuster M.: Neuronowa i neuronowo-rozmyta realizacja ruchu nadążnego mobilnego robota kołowego PIONEER 2-DX. „Modelowanie Inżynierskie” 2013, nr 46, t. 15, s. 43 – 49

24. Burghardt A., Szuster M., Neuro-dynamic programming in control of the ball and beam system, Solid State Phenomena 2014, Trans Tech Publications, Vol. 10, pp. 206-214

25. Hendzel Z., Burghardt A., Gierlak P., Szuster M., Conventional and fuzzy force control in robotised machining, Solid State Phenomena 2014, Trans Tech Publications, Vol. 210, pp. 178-185

26. Hendzel Z., Szuster M., Globalised dual heuristic dynamic programming in control of nonlinear dynamical system. In: Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Olejnik P., Mrozowski J. (eds.) Dynamical Systems: Applications, Proc. of 12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź 2013, pp. 123 - 134

27. Burghardt A., Gierlak P., Szuster M., Reinforcement learning in tracking control of 3DOF robotic manipulator, In: Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Olejnik P., Mrozowski J. (eds.) Dynamical Systems: Theory, Proc. of 12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź 2013, pp. 163 - 174

28. Szuster M ., Globalised Dual Heuristic Dynamic Programming in Tracking Control of the Wheeled Mobile Robot, L. Rutkowski et al. (eds.): ICAISC 2014, Part II, LNAI 8468, pp. 290-301, Springer, Heidelberg (2014)

29. Szuster M ., Hendzel Z., Burghardt A., Fuzzy Sensor-Based Navigation with Neural Tracking Control of the Wheeled Mobile Robot, In: Rutkowski L. et al. (eds.) ICAISC 2014, Part II, LNAI 8468, pp. 302-313, Springer, Heidelberg (2014)

30. Szuster M., Hendzel Z., Discrete Globalised Dual Heuristic Dynamic Programming in Control of the Two-Wheeled Mobile Robot. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, pp. 1-16, 2014. doi:10.1155/2014/628798  IF 2014: 0.762 

31. Burghardt A., Szuster M., Planowanie trajektorii ruchu formacji robotów mobilnych zastosowaniem układów z logiką rozmytą. Modelowanie Inżynierskie, tom 20, nr 51, s. 7-14, 2014.

32. Szuster M., Algorytmy aproksymacyjnego programowania dynamicznego w generowaniu i realizacji trajektorii ruchu robota mobilnego Pioneer 2-DX. Modelowanie Inżynierskie, tom 20, nr 51, s. 100-107, 2014.

33. Szuster M., Sterowanie behawioralne ruchem mobilnego robota kołowego z zastosowaniem układów z logiką rozmytą. Modelowanie Inżynierskie, tom 20, nr 51, s. 108-115, 2014.

34. Hendzel Z., Burghardt A., Szuster M., Artificial Intelligence Algorithms in Behavioural Control of Wheeled Mobile Robots Formation, Computational Intelligence, Studies in Computational Intelligence, Vol. 577, pp. 263 - 277, Springer, Heidelberg (2015).

35. Hendzel Z., Szuster M., Approximate dynamic programming in sensor-based navigation of wheeled mobile robot, Solid State Phenomena, Vol. 220-221, pp. 60-66, Trans Tech Publications (2015).

36. Szuster M., Rozmyte generowanie bezkolizyjnej trajektorii ruchu mobilnego robota kołowego z zastosowaniem laserowego skanera przestrzeni. Mechanik, s. 58-61, nr 1/2015.

37. Szuster M., Rozmyte sterowanie behawioralne mobilnym robotem kołowym w nieznanym środowisku. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 290, Mechanika, t. XXXI, z. 86 (4/14), 2014, s. 603-619.

38. Szuster M., Gierlak P., Globalised Dual Heuristic Dynamic Programming in Control of Robotic Manipulator. Applied Mechanics and Materials 2016, Trans Tech Publications, Vol. 817, pp. 150-161.

39. Gierlak P., Szuster M., The manipulator tool fault diagnostics based on vibration analysis in the frequency domain. Applied Mechanics and Materials 2016, Trans Tech Publications, Vol. 817, pp. 234-244.

40. Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Szuster M., Muszyńska M., The manipulator tool fault diagnostics based on vibration analysis. In: Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P. (eds.) Dynamical Systems: Mathematical and Numerical Approaches, Proc. of 13th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications (DSTA 2015), Łódź 2015, pp. 211-222

41. Szuter M., Planowanie ruchu mobilnego robota kołowego z zastosowaniem algorytmów z logiką rozmytą. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 291, Mechanika 87, RUTMech, t. XXXII, z. 87 (4/15), październik-grudzień 2015, s. 359-376, DOI: 10.7862/rm.2015.35

42. Szuster M., Gierlak P., Approximate Dynamic Programming in Tracking Control of a Robotic Manipulator. Int J Adv Robot Syst, 2016, 13:16, pp. 1-18, DOI: 10.5772/62129, IF 2015: 0.615, ISSN: 1729-8806

43. Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Szuster M., Muszyńska M., On-line manipulator tool condition monitoring based on vibration analysis. MSSP, 2017, 89, pp. 14-26, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.08.002, IF 2017: ???, ISSN 0888-3270

44. Szuster M ., Obal P., Kinematyka Mobilnego Robota Transportowego. Przegląd Mechaniczny, 2017, zeszyt 2/2017, pp. 24-28, DOI: 10.15199/148.2017.2.2, ISSN: 0033-2259

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom